AK Vladyka

ÚVOD

Vladyka & Kubica, advokátní kancelář je česká advokátní kancelář, která byla založena dne 1. 1. 2002 jejím zakladatelem Mgr. Robertem Vladykou v úzké spolupráci s Mgr. MUDr. Zdeňkem Kubicou, který se v roce 2004 stal jejím společníkem. Od svého založení až do dnešního dne advokátní kancelář prodělává nepřetržitý rozvoj a za svoji 20ti -letou éru existence se úspěšně etablovala nejen v oblasti právního poradenství, ale zejména i v oblasti sporné agendy a trestního řízení.
Základní vytčenou filosofií advokátní kanceláře je „poskytnout každému klientovi osobní, vysoce odbornou a včasnou právní pomoc, jež sleduje jeho zájmy a potřeby v rámci komplexního pohledu na jeho obor podnikání či životní situaci a jím stanovené cíle“. Při plnění této vytčené filosofie je krédem advokátní kanceláře naprostá loajalita vůči klientovi spojená s co nejvyšší profesionalitou ze strany advokáta.
justice
komora